Välkommen till golfen!

Golfäventyret består av spel och utmaningar på tre olika banor som du kan bygga själv. När du klarat utmaningarna och spelet på 30-, 50- och 100-banan, är du redo att spela på stora banan. 7- 13 år

Juniorträning börjar med upptaktsträff torsdagen den 4/5 kl 17.15 - 18-15.

sedan juniorträning varje torsdag kl 17.15 - 18.15


Kontaktpersoner
Cecilia Nilsson / 073-6648528
Tommy Karlsson/ 073-5290574