Bäverligan 2017

Bäverligan spelar som vanligt på torsdagar.

Berättigade till spel är fullvärdiga, vardags och distansmedlemmar i Degerfors Golf.

Starttid

Första bollen går ut kl. 16.30 (förutom de 2 första omgångarna, som startar kl.16.00)

Rullande startlista/resultatlista

Kostnad

50kr/gång eller betala 600kr och du får spela alla omgångar samt direkt kvalificering till finalen.
Väljer du att betala 50kr varje vecka måste du delta i minst 10 torsdagstävlingar.
Du kan betala 50kr/gång i början och sedan betala in resterande summa upp till 600kr under säsongen.

Bävercupen

Även i år kommer vi att spela Bävercupen. Varje vecka spelas det om 16 poäng. Varje poäng är värd 20kr. Poängen delas enligt följande:
1:a 6 poäng
2:a 4 poäng
3:a 3 poäng
4:a 2 poäng
5:a 1 poäng

Poängen samlas ihop under året och prisutdelning sker på finaldagen.

Åldersgräns är fr.om. 2014 20 år. Övre gräns finns inte.

Speldagar finns ute på GIT.

Välkomna/ Bäverstyrelsen, Risto, Pelle, Per och Anders.